ติดต่อ

ที่อยู่
K Power Engineering Co.,Ltd. 7/3 Central อาคาร B ปิ่นเกล้า ชั้น 15 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700 ประเทศไทย
ที่อยู่โรงงาน
99/30 Phanthai Norasing, อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์

(662) 882-6081-5

(662) 882-6086

อีเมล
แผนที่สำนักงาน
แผนที่โรงงาน